Pregunta aprovada

  • Enviada: 12/8/2014
  • Estat: Aprovada
  • Arxivat en: Cultura
  • Comparteix:

Per què no s'acompleixen les lleis d'Arxius i Biblioteques al País Valencià?

Com a bibliotecària, arxivera i documentalista m'agradaria exposar-li el paper d'aquest perfil professional en una societat pròpia del SXXI. La nostra professió està lligada a la cultura, emperò també a l'obtenció del coneixement i desenvolupament d'un criteri propi i, com no, a garantir i fomentar la difusió de la identitat d'un poble. Malauradament, açò no s'acompleix al País Valencià. Tot i les lleis, encara existeixen arxius municipals de localitats de més de 10.000 habitants que no compten amb un arxiver tècnic ni inverteixen perquè els fons es conservin mitjançant unes garanties mínimes de seguretat. El govern Valencià ha evitat expressament aquest rol per la promoció del coneixement ni ha sancionat als municipis que ho incompleixen. No els ha interessat mai. Durant l'espoli i genocidi cultural al que ens ha abocat, s'ha preocupat perquè els contenidors del coneixement no passin de la denominació de "magatzem". És absolutament vergonyós que la xarxa de biblioteques de la ciutat de València no haja crescut en 12 anys i que encara no hi hagi cap servei especialitzat per al foment de les biblioteques escolars que impulse la recerca des de les aules. Sense coneixement, és impossible que la societat valenciana avance i desenvolupe el seu propi criteri a través de la recerca i la lectura. Sense transparència, les administracions perden tota fiabilitat.

Considere que els seu partit hauria d'apostar per la inserció d'aquest grup professional a la societat. Som gestors de coneixement, gestors de la cultura i també gestors de la transparència de la informació.

L'administració del Principat és un exemple a tenir en compte, emperò també d'altres comunitats com La Rioja o el País Basc. Prenguin idees d'ells. Introdueixin aquestes bones pràctiques al seu programa.

Ens cal cultura per consolidar un criteri i identitat pròpia. Ens cal tornar a confiar amb les administracions que ens han furtat. Ens cal progressar a través de la recerca i la innovació.

La cultura al PV és fonamental perquè la societat reaccione davant les injustícies de 20 anys enrere. Qui té informació i sap utilitzar-la té coneixement. Qui té coneixement, té el poder necessari per canviar les coses. La biblioteca és un servei públic i gratuït. Cal dinamitzar la societat a través d'elles perquè no hi hagin més espolis. Experts afirmen que una inversió d'1,2€ en biblioteques aporta un benefici de 2,40€ a la societat. Cal que Compromís reflexione sobre aquesta àrea, contínuament maltractada i accepte que, si els arxius municipals, arxius dels serveis jurídics, policials, sanitaris, etc . no estan en condicions i gestionats per professionals (llicenciats en Documentació) serà impossible fer efectiva la transparència informativa a la Generalitat. Espere que aquesta petició sigui considerada. Sobretot perquè al PV existeix un Col·legi Oficial de Documentalistes i una Associació d'Arxivers que de bon grat aportarien llurs coneixements per iniciar aquest canvi a través del qual guanyarem tots.

Moltes gràcies.


Esta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoque.


comments powered by Disqus