Pregunta aprovada

  • Enviada: 7/5/2013
  • per: Juan Manuel Rojas Giraldo
  • Estat: Aprovada
  • Arxivat en: Admon.
  • Comparteix:

Si el ayuntamiento de Alicante ha puesto en marchael observatorio municipal de la juventud?

una de las promesas electorales del PP fue poner en marcha este observatorio
aqui su programa:
http://www.pic-alicante.org/wp-content/uploads/2011/05/programa-PP-Alicante-2011.pdf


Esta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoque.


comments powered by Disqus