Pregunta resposta

  • Enviada: 21/11/2012
  • per: notanaprop
  • Presentada: 23/5/2013
  • PDF: Descarrega
  • Estat: Contestada
  • Arxivat en: Medi Ambient
  • Comparteix:

Resposta a la contestació de la pregunta 184/10126. Informació qualitat de les aigües de bany de les platges?

En la seva resposta no es contesta el cos principal de la pregunta. Es preguntava i es pregunta el perquè de la demora en la informació. Crec que es raonable considerar demora el mostrar informació de les analítiques de l'any anterior.
Voliem i volem saber perquè el Sistema de Informació Nacional de Aigües de Bany, a través de la seva web, anomenada, http://nayade.msc.es/ , no difon de forma
activa i sense demora la informació sobre les analítiques de les aigües de bany, no permet consultar les dades de les analítiques que es fan a les zones de bany de la mateixa temporada. És a dir, en l'actualitat es poden consultar els resultats de les analítiques corresponents de l'any 2011.
Ja s'estan fent les analítiques i a la web no hi ha resultats recents.
Tot això, entenem va en contra del que diu l'article 13. Información al público del Reial Decret 1341/2007 (BOE26-10-2007) en el seu apartat tercer, diu que:
3. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, recurrirán a los medios y tecnologías adecuados, incluida Internet, para difundir de forma
activa y sin demora la información sobre las aguas de baño a que se refiere al apartado 2, incluyendo en varias lenguas, en su caso, al menos la siguiente información:
a) Censo de las zonas de aguas de baño.
b) Clasificación de las aguas de baño en los últimos tres años.
c) Perfil de las aguas de baño.
d) Resultados de los controles efectuados desde la última clasificación

I finalment, el Reial Decret no esmenta que han de ser les comunitats autònomes les que tramiten la informació traduida, sinó que aquesta informació ha d'estar en totes les llengues oficials, independentment del idioma en que s'envie la informació per part de les Comunitats Autònomes. Entenem que també es raonable, oferir la informació de totes les platges de tot l'estat espanyol en les altres llengües oficials als diferents territoris que formen part del Regne d'Espanya.
comments powered by Disqus