Pregunta aprovada

  • Enviada: 9/12/2014
  • per: Conxa Ferrer
  • Estat: Aprovada
  • Arxivat en: Admon.
  • Comparteix:

Arxiu audiovisual de RTVV?

Quin és el pressupost per a personal i per a manteniment de maquinaria, software i instal·lacions de l'Arxiu Audiovisual de RTVV, i de quin organisme i càrrecs depén.


Esta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoque.


comments powered by Disqus