Pregunta resposta REF. 30941

  • Enviada: 26/7/2012
  • per: Francesc Carbonell i Bas
  • Presentada: 31/7/2012
  • PDF: Descarrega
  • Estat: Contestada
  • Arxivat en: Economia
  • Comparteix:

Sous dels empleats i càrrecs de la Generalitat i Diputacions?

Vull que saber i a més que es publique en internet accessible i comprensible per a tots els votants, el desglosse complet de sous de cada empleat i càrrec de la Generalitat i diputacions, com a mínim de la següent manera:
Càrrec / lloc de treball
Funció
Titulació acadèmica
Com se li va assignar el lloc ocupat
Sou anual


  • Aquesta pregunta va ser enregistrada el 31/7/2012 per GP COMPROMÍS - CORTS en nom de Francesc Carbonell i Bas
    IN_COMPROMIS-CORTS_30941.pdf


comments powered by Disqus