Pregunta resposta REF. 76807

  • Enviada: 2/11/2013
  • per: Carles M.
  • Presentada: 31/1/2014
  • PDF: Descarrega
  • Estat: Contestada
  • Arxivat en: Admon.
  • Comparteix:

BIC Torre de Telegrafía Óptica de Chiva?

Volem saber quin és procediment i quins són els dies de visita pública al BIC Torre de Telegrafía Óptica de Chiva amb codi 46.18.111-008 donat que es troba dins d'una finca de propietat privada i no es pot accedir perquè hi ha una porta al camí d'accés a la torre del telègraf. La legislació aplicable és l'article 13.2 de la LLEI 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, que estableix: la visita pública, en les condicions de gratuïtat que es determinen per reglament, almenys quatre dies al mes, en dies i hores prèviament assenyalats.
comments powered by Disqus