Pregunta resposta

  • Enviada: 1/11/2013
  • per: David Guàrdia
  • Presentada: 28/11/2013
  • PDF: Descarrega
  • Estat: Contestada
  • Arxivat en: Admon.
  • Comparteix:

Es regularà el tercer sexe?

La societat valenciana/catalana però també de bona part de les societats occidentals viuen amb una forta dicotomia binària pel que fa tant al sexe com al gènere que obliguen al seu posicionament constant en espais socials però també en molts espais legals i jurídics.

Pensa el govern espanyol i la Generalitat valenciana canviar la regulació legal existent i impulsar polítiques públiques que flexibilitzin aquesta realitat i en concret, que es reguli l'intersexualitat com un tercer sexe, tal com ha fet recentment el govern alemany, per tal que s'hi puguin sentir més còmodes tant aquelles persones intersexuals com aquelles que no desitgem aquesta identificació dicotòmica i constant en sexe i gènere?
comments powered by Disqus